Emotionella Triangeln

Vad är emotionellt bolagsvärde

Emotionella bolag skapar värde, avkastning
till ägarna, tar ansvar och bygger relationer

Marknadens uppfattning

Emotionellt bolagsvärde är marknadens upplevelse och känsla för ett bolag. Vi kan mäta det emotionella bolagsvärdet genom att ta temperaturen på marknadens intresse, engagemang, förtroende och förväntan

Bolagets agerande

Hur bolaget eller bolagets nyckelperson agerar kan skada marknadsvärdet och det emotionella bolagetsvärdet. Aktiekursen kan hämta sig snabbt men det emotionella bolagsvärdet kan ta lång tid att reparera

Emotionella modellen

Mjuka värden som hållbart, etiskt, jämställt, mångfald
och klimatfrågan kan vara viktiga i vår beslutsprocess

Emotionell känsla till aktien

Efter att ha analyserat bolaget så får vi en känsla som avgör om vi väljer att investera

Emotionell känsla till bolaget

Om bolagets nyckelpersoner är emotionella så får vi en positiv och varm känsla till bolaget

Bolaget agerar emotionellt

Företaget syns, har en närvaro, skapar aktiviteter som bygger relation, delaktighet och ger oss en emotionell koppling

Arbetsprocessen

Vi hjälper er att ta er från
nuläge till ert önskade läge

Analys

Ledning, aktieägare,
verksamhet, produkt eller tjänst

Strategi

Strategi för att uppnå
uppsatta mål

Genomförande

Skapa aktiviteter
utifrån uppsatta mål

Rapport

Analys och summering
av uppsatta mål

Låter det intressant